دوست ندارم جوانی از شما را جز بر دو گونه ببینم:

دانشمند یا دانشجو

امام صادق (ع)

 

جهت ورود به سیستم برگزاری آزمون آنلاین کلیک کنید   کلیک نمایید.

 

موفقیت شما آرزوی ماستمتاسفانه سرور ارائه کنندهسایت آزمون آنلاین دچار مشکل می باشد.

 


موضوعات مرتبط: ܓ✿دانلود ، ܓ✿آزمون های آنلاین ادبیات ، ܓ✿تست ، نـمونه ســـوالات زبـان و ادبیات فارسی1 ، نـمونه ســوالات زبــان ادبیــات فارسی2 ، نمونه ســوالات زبان ادبیــات فـارسی p ، نمونه سوالات زبان وادبیات فارسی 3 E ، نمونه سوالات زبان وادبیات فارسی3 O
برچسب‌ها: آزمون انلاین ادبیات , کنکور , سوالات ادبیات متوسطه

تاريخ : شنبه هفتم مرداد ۱۳۹۱ | | نویسنده : نسرین زنگنه |
تاريخ : شنبه چهاردهم دی ۱۳۹۲ | | نویسنده : نسرین زنگنه |
http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/other/4/70.gif


نمونه سوال ادبیات 3 ریاضی-تجربی


دانلود


 زبان فارسی3 نوبت اول


دانلود


نمونه سوال زبان فارسی1 سال چهارم- نوبت اول


دانلود


زبان فارسی دوم - نمونه سوال نوبت اول


دانلودنمونه سوال زبان فارسی2دانلودنمونه سوال زبان فارسی1 نوبت اولدانلودنمونه سوال ادبيات فارسي (1)   نوبت اول


دانلود
منبع : زلال ادبموضوعات مرتبط: ܓ✿دانلود ، نـمونه ســـوالات زبـان و ادبیات فارسی1 ، نـمونه ســوالات زبــان ادبیــات فارسی2 ، نمونه ســوالات زبان ادبیــات فـارسی p
برچسب‌ها: نمونه سوالات نوبت اول , دیماه

تاريخ : چهارشنبه یازدهم دی ۱۳۹۲ | | نویسنده : نسرین زنگنه |
تاريخ : شنبه دوم آذر ۱۳۹۲ | | نویسنده : نسرین زنگنه |

الف:بخش زبان شناسی 4نمره

1-  چراگوناگونی سبکی ولهجه ای به یگانگی زبان آسیبی نمی رساند؟           5/

2-  اشتباه وخطا در.......................رخ می دهد ورفع واصلاح آن به وسیله ی ..............صورت می گیرد؟    1

3- خطاواشتباهات گفتارناشی ازچه عواملی است ؟دوموردرابنویسید.          5/

4- انسان همواره ازنعمت  .............................برخورداراست.      5/      الف: زبان وگفتار                     ب:خط ونوشتار

5- کدام جمله درست وکدام جمله نادرست است؟   5/


موضوعات مرتبط: نـمونه ســوالات زبــان ادبیــات فارسی2

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه پنجم خرداد ۱۳۹۲ | | نویسنده : نسرین زنگنه |

شعر در سايه سار نخل ولايت سید علی موسوی گرمارودی ص 131

 

بند اول * در مصراع اول تلميح به آيه‌ي قران است ـ در مصراع سوم ميان بزرگ و كوچك تضاد وجود دارد ـ در مصراع چهارم يك تمثيل ديده مي‌شود ـ در مصراع ششم تلميح به داستان فرعون و اهرام و تشبيه ( اضافه‌ي تشبيهي ) در عبارت فرعون تخيل و در مصراع بعد يك تشبيه ديده مي‌شود . توضيح : نام خدا كه بهترين آفريننده است گرامي باد ، زيرا تو را آفريد ، نمي‌توان از تو ( علي ) شگفت زده شوم ، زيرا چشم و وجود كوچك و ناتوان من براي ديدن بزرگي و عظمت تو كافي نيست ، مورچه از كجا مي‌داند كه بر ديواره‌ي ساختمان بزرگي مانند اهرام مصر عبور مي‌كند / يا بر روي يك خشت خام ( من مانند مورچه تفاوتي ميان علي با آن همه عظمت و ديگران قايل نيستم ) تو ( علي ) مانند آن هرم بزرگي هستي كه تخيل و تصور مي‌تواند بسازد . و من مانند آن مورچه‌ي ضعيفي هستم كه نمي‌تواند عظمت تو را درك كند .


موضوعات مرتبط: نـمونه ســوالات زبــان ادبیــات فارسی2

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۲ | | نویسنده : نسرین زنگنه |
تاريخ : یکشنبه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۲ | | نویسنده : نسرین زنگنه |
تاريخ : یکشنبه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۲ | | نویسنده : نسرین زنگنه |
تاريخ : شنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۲ | | نویسنده : نسرین زنگنه |
تاريخ : شنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۲ | | نویسنده : نسرین زنگنه |
تاريخ : جمعه سی ام فروردین ۱۳۹۲ | | نویسنده : نسرین زنگنه |
درس اول

- خط تصویری به تدریج تکامل پیدا کرد و پس از گذشتن از مرحله ی .............. به مرحله ی .......قدم گذاشت.

- الفبا اولین بار بین .................. رواج پیدا کرد .

- ایرانیان چند صدسال پیش در دوره ی ................... علامت های ....................را اقتباس کردند .

- الفبایی که ایرانیان در عهد باستان به کار می بردند :

- تمام سنگ نوشته های بازمانده از عصر هخامنشی به خط ............. است .

- ویژگی های خط اوستایی را بنویسید :

- بخش های اوستا را نام ببرید :

 


موضوعات مرتبط: نـمونه ســوالات زبــان ادبیــات فارسی2
برچسب‌ها: نمونه سوالات درس به درس تاریخ ادبیات سال دوم

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۲ | | نویسنده : نسرین زنگنه |
تاريخ : شنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۲ | | نویسنده : نسرین زنگنه |

۱- خط میخی دارای چند حرف بوده و از کدام سمت نوشته می­شده است؟
1) 34 حرف، از چپ به راست
2) 32 حرف، از راست به چپ
3) 36 حرف، از چپ به راست
4) 34 حرف، از راست به چپ
2-
«زبان پهلوی» نام دیگر کدام یک از مراحل زبان فارسی است؟
1) فارسی باستان
2) فارسی میانه
3) فارسی نو
4) فارسی دری
3- درباره­ کتاب «
الابنیه عن حقایق الادویه»‌ کدام توضیح نادرست است؟ 1) موضوع کتاب، پزشکی است
2) نسخه­ موجود این کتاب به خط اسدی توسی است
3) بی تردید اولین کتابی بوده که به خط فارسی امروزی نوشته شده است)

۴) کتاب، ابومنصور موفق هروی است

4- ابیات زیر منسوب به کیست؟
خون خود را گر بـریـزی بر زمیـن
بــه کـه آب روی ریـزی در کنــار
بت پرستیدن به از مردم پرست
پنـدگیــر و کـار بنـد و گـوش دار
1) محمدبن وصیف سگزی
2) ابوحفض سغذی
3) فیروز مشرقی
4) ابوسلیک گرگانی


موضوعات مرتبط: ܓ✿تست ، ܓ✿جـــــزوات کنــکـوری ، نـمونه ســوالات زبــان ادبیــات فارسی2
برچسب‌ها: نمونه سؤالات , تست , تاریخ ادبیات ایران و جهان 1

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۲ | | نویسنده : نسرین زنگنه |
تاريخ : شنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۹۱ | | نویسنده : نسرین زنگنه |

نمونه سوالات ادبیات فارسی سال دوم دبیرستان


موضوعات مرتبط: نـمونه ســوالات زبــان ادبیــات فارسی2

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه بیست و پنجم خرداد ۱۳۹۱ | | نویسنده : نسرین زنگنه |
1- معني واژه هاي « مفلس ، ميغ ، ختام  ، جنود » به ترتيب در كدام گزينه آمده است ؟

الف ) تهي دست ، باران ، سرانجام ، بهشت             

ب ) درويش ، ابرسياه ، فرجام ، لشكريان

ج   ) فقير ،مرواريد ،  پايان ،  سپاهيان                      

 د ) ناچيز ، آسمان ، سرانجام ، فرشتگان

2- معناي درست هريك از واژه هاي « رايت ، انتزاعي ، محمل » كدام است ؟

الف ) انديشه ، مصنوعي ، مجلس            ب ) پرچم ، ذهني ، كجاوه        

ج   ) پرچم ، مفيد ، بار سنگين               د  ) تصميم ، خيالي ، صندوقچه

3- صاحب كدام اثر درست معرّفي نشده است ؟

الف ) قابوس نامه : عنصرالمعالي كيكاووس          

ب ) فرهنگ برهنگي و برهنگي فرهنگي : غلامعلي حداد عادل

ج  ) اتاق آبي : سهراب سپهري                         

د  ) بحر در كوزه : غلامحسين يوسفي


موضوعات مرتبط: نـمونه ســوالات زبــان ادبیــات فارسی2 ، ܓ✿ نکــــات آمـوزشـــی
برچسب‌ها: تست , ادبیات2

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۰ | | نویسنده : نسرین زنگنه |

1- در همه ی گزینه ها، به جز گزینه ی ............، آرایه ی سجع مشهود است؟ ریاضی 1381         

1) صیّاد بی روزی، ماهی در دجله نگیرد و ماهی بی اجل، در خشک نمیرد.

2) نصیحت پادشاهان کردن، کسی را مسلّم بود که بیم سر ندارد یا امید زر.

3) با چندین فضیلت که دست راست را هست، خاتم در انگشت چپ می کنند.

4) ارادت بی چون، یکی را از تخت شاهی فرو آرد و دیگری را در شکم ماهی، نکو دارد.

 

2- کدام گزینه عنوانِ اثری منظوم از عطّار و اثری از خواجه عبدالله انصاری است؟ ریاضی 1378              

1) الهی نامه               2) اسرارنامه               2) قلندرنامه               4) محبّت نامه

 

3- در عبارت «به نام آن خدای که مهر او بلانشینان را کشتی نوح است.» «مشبّه» کدام است؟ آزاد پزشکی 

1) بلانشینان              2) کشتی                           3) نام                      4) مهر


موضوعات مرتبط: نـمونه ســوالات زبــان ادبیــات فارسی2 ، ܓ✿ نکــــات آمـوزشـــی
برچسب‌ها: تست , ادبیات

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه سوم دی ۱۳۹۰ | | نویسنده : نسرین زنگنه |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.